Vsebina na tej strani, skupaj z vsemi opisi pogojev poslovanja je pripravil portal Podjejte.Online. Kopiranje pogojev poslovanja brez predhodnega dovoljenja lastnika je prepovedano! Za preverjanje kopiranja vsebin uporabljamo tehnične rešitve.

 • Ti pogoji poslovanja urejajo uporabo vsebine spletne strani www.salon-luna.com, ki jo je dal na voljo lastnik / skrbnik spletne strani.
 • Ti pogoji predstavljajo celoten dogovor in razumevanje med podjetjem in posameznikom, ki uporablja vsebino.
 • Z uporabo vsebine se strinjate, da boste spoštovali vse pogoje, določene v tem besedilu.
 • Lastnik spletne strani lahko po lastni presoji kadarkoli z ali brez predhodnega obvestila spremeni pogoje.
 • Spremembe pogojev poslovanja začnejo veljati za vse uporabnike po objavi spremenjenih pogojev na spletni naslov (URL): https://www.salon-luna.com/pogoji-poslovanja
 • Odgovornost uporabnika je, da občasno prebere ta dokument in tako zagotovite, da je uporaba vsebine v skladu s pogoji poslovanja.

Prepovedano ravnanje

 • Uporaba vsebine mora biti ves čas v skladu s slovenskimi zakoni in zakoni države uporabnika.
 • Salon Luna je kot pravna oseba lastnik vsebin na portalu in domene. Kopiranje vsebin brez predhodne privolitve je prepovedano. To velja za tekstovni, video in foto material, vključujoč besedilo iz pogojev poslovanja.

Ponudbe, promocije in druge vsebine

 • Tekstovna in slikovna vsebina na spletni strani je v lasti lastnika spletne strani in domene.
 • Izdelki in storitve, ki jih objavljajo uporabniki ali partnerji sovpadajo z lastniškimi pravicami v skladu z veljavno zakonodajo v Sloveniji.
 • Uredništvo si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni ali prekine katerikoli vidik vsebine, vključno s fotografijami, video in tekstovnimi informacijami ter izdelki in promocijami.
 • Objave kakršnihkoli zavajajočih ali spornih ponudb bodo odstranjena. Večje kršitve bodo prijavljene pristojnim organom.

Pogoji nakupa in plačila

 • Vse pristojbine in dajatve na spletni strani (če obstajajo) so navedene in obračunane v evrih (EUR) razen, če ni navedeno drugače.
 • Spletna stran Salon Luna uporablja sistem za obdelavo plačil in trenutno sprejema samo plačila z bančnim nakazilom, plačilo na lokaciji salona ali plačilo s kreditno kartico z uporabo sistema PayPal.
 • Vse stranke morajo uporabljati veljavne podatke o plačilu.
 • Vračilo vplačanih vrednosti v celotnem ali delnem znesku ni možno.
 • Salon Luna lahko uporablja storitve, ki jih je odobril izdajatelj kreditnih kartic, kot sta VISA Account Updater in MasterCard Automatic Billing Updater za pridobitev posodobljenih podatkov o plačilu za obdelavo plačil.
 • Salon Luna lahko sprejme kakršnekoli razumne ukrepe za potrditev podatkov o plačilu in registraciji ter za zbiranje podatkov zapadlih plačilih.
 • Strinjate se, da boste plačevali vse stroške v primeru pravnega postopka in stroške izterjave, ki izhajajo iz kakršnihkoli prizadevanj za obračun zapadlih/neporavnanih zneskov.
 • Stroški plačila oz. rok plačila za naročeno vsebino, izdelek ali druge storitve v izvedbi Salon Luna zapadejo ob naročilu. Vse pristojbine je potrebno plačati v celoti.

Odgovornost naročnika oz. uporabnika

Za uporabo vsebin spletne strani Salon Luna boste v nekaterih primerih potrebovali uporabniško ime in geslo.

Uporabniško ime in geslo sta sredstvi, s pomočjo katerih dostopate do določenih vsebin in funkcij. Ob uporabi vsebine na spletni strani se strinjate, da ste za varovanje podatkov za prijavo odgovorni sami. Lastnik ali avtor spletne strani v nobenem primeru ni odgovoren za neavtorizirano uporabo ali napačno uporabo vašega uporabniškega imena ali gesla. Naročniki / uporabniki so dolžni ves čas vzdrževati natančne podatke o računu, vključno z informacijami o načinu plačila in kontaktnimi podatki.

Te podatke je mogoče posodobiti na nadzorni plošči vašega računa.

Pravila komentiranja/objavljanja.

Seznam vsebin in vedenja, ki so prepovedane na spletni strani:

 • Vsebina, ki prikazuje izrecno goloto ali se navezuje na pornografijo.
 • Vsebina, ki podpira, promovira, vsebuje ali povezuje na warez, piratizirano programsko opremo ali drugo vsebino, ki kakorkoli krši zakonodajo.
 • Velja tudi za z njimi povezane pripomočke ali druge informacije, povezane s piratstvom, bodisi v izobraževalne namene ali ne.
 • Vsebina, ki je za skupnost ali posameznika hudo žaljiva, vključno z izrazi, ki sodijo v kritične predsodke, rasizem, sovraštvo ali pretirano nepristojnost in objavljanje kakršnega koli nespodobnega, nedostojnega, nasilnega, nadlegovalnega ali kako drugače nasprotovalnega gradiva.
 • Vsebina, ki vodi v ali prikazuje zlorabo otrok. Kršitelji bodo prijavljeni pristojnim organom.
 • Vsebina, ki prodaja ali promovira izdelke ali storitve, ki so nezakoniti.
 • Vsebina, ki krši katerokoli avtorsko pravico, patent, blagovno znamko, storitveno znamko, trgovsko ime, poslovno skrivnost ali drugo pravico intelektualne lastnine katere koli tretje osebe.
 • Vsebina, ki spodbuja goljufije po pošti, večstopenjske trženjske (piramidne) sheme ali druge nezakonite ali goljufive dejavnosti.
 • Vsebina, ki objavlja ali razkriva kakršne koli osebne podatke ali zasebne podatke o tretjih osebah brez njihovega izrecnega soglasja.
 • Vsebino ali krajo le-te, ki kakorkoli drugače izhaja iz osnovne izvorne kode, strukture ali zaporedja katerekoli storitve, rešitve ali tehnologije spletne strani Salon Luna.

Obveščenost

Strinjate se, da ste bili obveščeni o vseh podrobnostih in pogojih poslovanja.

Pridržane pravice

Podjetje Salon Luna si pridržuje pravico in pravico do:

 • Cenzure uporabnika ali več njih, za katere ocenjuje, da niso ustrezni.
 • Pregleda uporabniških računov na spletni strani.
 • Ukinitve kateregakoli uporabniškega računa brez predhodnega obvestila.
 • Začasne prekinitve objavljanja vsebine iz tehničnih razlogov ali zaradi vzdrževanja.
  www.salon-luna.com je lastniško spletno mesto in je vsebinsko v lasti lastnika domene, torej podjetja. Lastništvo vključuje tekstovni, foto in video material.

Starost

Z registracijo računa potrjujete, da ste stari točno ali več kot 18 let.